email: ngocsonhafuco@ngocson.com.vn
phone: (+84) 343.866 055 | fax : (+84) 343.867 099

Senior iOS Developer – Upto: 1500$

Time Post : 15-03-2019

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Lập trình chính trong các dự án gia công phần mềm sử dụng ngôn ngữ iOS cho khách hàng Nhật Bản;
 • Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới…
 • Phối hợp với các thành viên nhóm dự án khác dưới sự điều phối của Quản lý trực tiếp và tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm iOS;
 • Tư duy OOP tốt;
 • Thành thạo các mảng sau:

          – RESTful web service, xử lý JSON,XML;

          – Storyboard, xib autolayout;

          – Caching, lazy loading, background in thread, multi-threading;

          – Memory management, Automatic Reference Counting;

          – Config multi environment, build and delivery;

          – Core Data,Realm;

          – Git, SVN;

 • Biết Photoshop là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm làm việc với Android là một lợi thế lớn;
 • Có khả năng về architechture design, tối ưu hoá;
 • Có kinh nghiệm về streaming là một lợi thế;
 • Có thể độc lập phát triển dự án mới.